ZMIANA CEN TOWARÓW

25.02.2021

Szanowni Państwo,

W związku ze znacznym wzrostem kosztów produkcji i transportu, wielu naszych dostawców – producentów papieru, zdecydowało się na podwyżki cen swoich produktów. Dodatkowo utrzymujący się niekorzystny kurs PLN względem euro oraz wzrost wielu kosztów bieżących spowodowały, że Igepa Polska zmuszona jest dokonać zmiany cen w określonych grupach asortymentowych.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony. Jednocześnie zapewniamy, że utrzymujemy wysoki i niezmienny standard naszych usług.

Z poważaniem

Igepa Polska Sp. z o.o.

Poznaj naszą ofertę: