Zmiana opłaty transportowej

23.07.2021

Szanowni Klienci,

Od początku roku z niepokojem obserwujemy regularny wzrost kosztów logistycznych, przede wszystkim transportowych, na całym rynku. W zależności od kierunku podwyżki te wyniosły od 20 do nawet 80%.

Igepa do tej pory absorbowała te koszty w nadziei na wyrównanie się trendu. Niestety kolejne miesiące nie przynoszą dobrych informacji. Braki w podaży usług i środków transportowych, wzrost kosztów eksploatacyjnych, kosztów pracy, a także jednocześnie mocno zwiększony popyt ze strony branż e-commerce, powoduje nieustanną presję na podwyżki cen transportu.

W tej sytuacji, aby zabezpieczyć dotychczasową wysoką jakość i terminowość świadczonych Państwu usług oraz zapewnić naszym wspólnym przedsięwzięciom odpowiedni poziom bezpieczeństwa i możliwość rozwoju, jesteśmy zmuszeni podnieść dotychczasową opłatę transportową do wysokości 2,8%. Zmiana ta nastąpi efektywnie dla wysyłek magazynowych realizowanych od 1 września 2021 r.

Pozostałe warunki naliczania w/w opłaty pozostaną bez zmian.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony dla tej decyzji i jeszcze raz dziękujemy za możliwość partnerskiej współpracy na obopólnie korzystnych warunkach.

Z poważaniem

Zespół Igepa Polska

Poznaj naszą ofertę: