Dane firmy

Igepa Polska Sp. z o.o.
ul. Siwka 11 31-588 Kraków

KRS
Igepa Polska Sp. z o.o.wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000047581.

NIP
678-10-12-170

REGON
350846071

Kapitał zakładowy
Wysokość kapitału zakładowego opłaconego: 11 782 000 zł.