Dane firmy

DANE REJESTROWE:

Igepa Polska Sp. z o.o.
Aleja Pokoju 18 B, 31-564 Kraków

KRS
Igepa Polska Sp. z o.o.wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000047581.

NIP
678-10-12-170

REGON
350846071

Kapitał zakładowy
Wysokość kapitału zakładowego opłaconego: 11 782 000 zł.

Poznaj naszą ofertę: