Wartości i cele

Kierujemy się przejrzystymi zasadami, zarówno biznesowymi, jak i międzyludzkimi. Widać to wyraźnie w Misji i Wizji Igepa Polska oraz w Wartościach Firmowych, które przyświecają nam w relacjach z klientami, kontrahentami, dostawcami oraz pracownikami.

FILOZOFIA IGEPA POLSKA

MISJA

Świadczymy usługi dystrybucji papieru i mediów do komunikacji wizualnej w taki sposób, aby spełniać oczekiwania klientów bardziej przyjaźnie i efektywniej niż firmy konkurencyjne.

Dążymy do tego, aby nasza praca - przynosząc osobistą satysfakcję - pozwalała firmie realizować zysk, który stanowi podstawę stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa i jego pracowników.

WIZJA

 Igepa Polska jest jednym z trzech wiodących dystrybutorów papieru i mediów do komunikacji wizualnej w Polsce.
Wśród tych firm Igepa osiąga regularnie najwyższą rentowność sprzedaży.

WARTOŚCI

WIARYGODNOŚĆ
Postępujemy w sposób przejrzysty i uczciwy. Dotrzymujemy zobowiązań.

ŻYCZLIWOŚĆ
Jesteśmy przyjaźni i uczynni. Dbamy, by klienci czuli się u nas naprawdę dobrze.

OTWARTOŚĆ
Nazywamy rzeczy po imieniu, a nie owijamy w bawełnę. Szanujemy odmienne poglądy.

EFEKTYWNOŚĆ
Nasze cele realizujemy jak najniższym kosztem. Bezwzględnie zwalczamy marnotrawstwo.

INICJATYWA
Poszukujemy ciągle nowych szans i lepszych rozwiązań. Bez obaw podejmujemy twórcze ryzyko.