Zespół zarządzający

Struktura organizacyjna Igepa Polska jest transparentna, oparta na sprawnej komunikacji, co wpływa na płynność procesów biznesowych i kreowanie wieloletnich relacji z Klientami.

Nasz Zespół Zarządzający to profesjonaliści z dużym doświadczeniem w branży, świetną orientacją rynkową, o wysokich kompetencjach i zaangażowaniu w realizowanie naszej Misji. Swoimi działaniami wspierają Klientów, aby mogli rozwijać się, rosnąć i osiągać sukces rynkowy. Umacniają wartości, którymi kieruje się Igepa Polska.

Korzystając ze swojej wiedzy i kwalifikacji osoby z Zespołu Zarządzającego efektywnie kierują Firmą, budują wartościowe relacje biznesowe, motywują pracowników z nakierowaniem na osiąganie celów, jednocześnie tworząc miejsce pracy przyjazne ludziom. Mają kluczowe znaczenie w zakresie rozwoju i umacniania pozycji rynkowej naszej Firmy, aby mogła skutecznie konkurować i dalej podnosić swoją efektywność.

 

Skontaktuj się z osobami z naszego Zespołu Zarządzającego:


Zarząd

Paweł Kacperski

Paweł Kacperski

Prezes Zarządu

Finanse

Dorota Gajdzińska

Dorota Gajdzińska

Dyrektor Finansowy, Prokurent

Sprzedaż

Monika Sadowska

Monika Sadowska

Dyrektor Sprzedaży
Dział Print & Paper

Rafał Grochowina

Rafał Grochowina

Dyrektor Sprzedaży
Dział Viscom

Przemysław Kaczmarczyk

Przemysław Kaczmarczyk

Dyrektor Sprzedaży
Dział Office

Marketing

Agnieszka Karbowniczek

Agnieszka Karbowniczek

Menadżer Działu Marketingu

Zakupy

Agnieszka Woźniak

Agnieszka Woźniak

Menadżer Działu Zakupów

Logistyka

Robert Dąbrowski

Robert Dąbrowski

Dyrektor Logistyki

Poznaj naszą ofertę: