Specjalista ds. Sprzedaży (Biuro Obsługi Klienta Viscom)

Data utworzenia: 2023-10-05

Miejsce pracy: Kraków, Aleja Pokoju 18B, Fabryczna Office Park

Twój zakres obowiązków:

 • telefoniczna obsługa klientów biznesowych w zakresie ofertowania, realizacji zamówień, procesu cięcia tworzyw, logistyki oraz windykacji,
 • budowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji z klientami firmy,
 • aktywną sprzedaż produktów, aktywny telemarketing w zakresie promocji i nowych produktów, prawidłowe wystawianie dokumentów sprzedażowych i magazynowych, aktualizację i rozszerzanie bazy klientów firmy,
 • współpracę z Regionalnym Menadżerem Sprzedaży na powierzonym regionie,
 • współpracę z innymi działami firmy w procesie sprzedaży i obsługi klientów,
 • realizację wyznaczonych celów jakościowych i ilościowych sprzedaży.

Nasze wymagania:

 • łatwość budowania trwałych relacji przez telefon,
 • doświadczenie w kontaktach z klientami nabyte w dziale handlowym lub produkcyjnym,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excell) i bardzo dobra organizacja pracy,
 • wiedza o materiałach do produkcji reklam będzie istotnym atutem,
 • wykształcenie minimum średnie.

To oferujemy:

 • pakiet szkoleń, w tym wdrożeniowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnie zarządzanej i dynamicznie rosnącej firmie,
 • pracę w zgranym zespole,
 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
 • prywatna opieka medyczna w Medicover
 • możliwość zgłoszenia się do ubezpieczenia grupowego na życie
 • karta sportowa Multisport
 • spotkania integracyjne
 • telefon
Aplikuj

Informacje RODO:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Igepa Polska sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Aleja Pokoju 18B, 31-564 Kraków, adres e-mail: inspektor@igepa.pl, numer telefonu: +48 12 639 24 09 („Administrator danych”).

Inspektorem Danych Osobowych w Igepa Polska sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Spółki - pan Paweł Kacperski, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@igepa.pl oraz pod numerem telefonu: +48 12 639 24 09.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji w zakresie danych osobowych w postaci: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych wskazanych przez Państwa w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie niezbędnego do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 22(1) par. 1 Kodeksu pracy,
 • w przypadku pozostałych danych – dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających dodatkowe informacje, niewymagane przepisami prawa (np. zdjęcia, miejsce urodzenia), która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych) (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń mających związek z rekrutacją – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji,
 • kontaktu z Państwem w przypadku organizowania przez Administratora przyszłych rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przy czym dane będą przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Odbiorcą danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora w zakresie usług związanych udostępnianiem systemów informatycznych, podmiot zapewniającym obsługę kadrowo-płacową oraz podmiotom wspierającym procesu rekrutacyjne (w tym portalom rekrutacyjnym i pośredniczących w zatrudnieniu, np. pracuj.pl) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora danych. Dane mogą być również udostępnione na wniosek organów publicznych, uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane zgromadzone wyłącznie na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, po czym zostaną usunięte. 

Mają Państwo prawo do:

1)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)       prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony   Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),

6)        prawo do wycofania udzielonej zgody.

W przypadku wniosku o realizację ww. praw oraz w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na następujący adres e-mail:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Poznaj naszą ofertę: