Portal Klienta

Certyfikaty

Igepa Polska posiada dwa najważniejsze certyfikaty kontroli pochodzenia produktu CoC: FSC® (FSC® C109143) oraz PEFC (numer licencji: PEFC/32-32-019), potwierdzające nasze zaangażowanie w odpowiedzialne zarządzanie lasami. Nasi Klienci kupując certyfikowane produkty mają gwarancję, że zostały one wytworzone z surowców pochodzących z prawidłowo zarządzanych lasów oraz innych kontrolowanych źródeł, a proces ich produkcji oraz kolejne etapy „życia produktu" były realizowane zgodnie ze ścisłymi normami Kontroli Pochodzenia Produktu.

FSC® (Forest Stewardship Council®) jest światową organizacją pozarządową działającą od 1993 roku, której celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania lasami przez oznakowania ekologiczne (oznakowanie logiem FSC produktów pochodzących z certyfikowanych obszarów leśnych). System FSC jest powszechnie uważany za najwyższy standard dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej.  Jest to główny powód, dlaczego FSC jest najbardziej skutecznym oraz rozpoznawalnym systemem certyfikacyjnym na światowym rynku. Pytaj o certyfikowane produkty FSC® z naszej oferty!

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) to międzynarodowa organizacja non-profit powstała w 1999 roku, której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez certyfikację wykonywaną przez niezależne jednostki. Obecnie PEFC jest jednym z największych na świecie systemów certyfikacji leśnej pod względem certyfikowanych obszarów leśnych. Gwarantuje, że lasy są zarządzane w oparciu o kryteria środowiskowe, socjalne i ekonomiczne.

 

Inne znaczące certyfikaty środowiskowe, którymi może poszczycić się wiele produktów z naszej oferty:

EU Ecolabel powstała w 1992 roku i ma na celu promowanie produktów, które są mniej szkodliwe pod względem oddziaływania na środowisko niż inne produkty z tej samej grupy. Ma zapewniać konsumentom dokładne i oparte na badaniach naukowych informacje o produktach i porady dotyczące produktów. Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest zarządzane przez Unię Europejską i wspierane przez Komisję Europejską i wszystkich członków UE i EOG.

Der Blauer Engel (Blue Angel, Niebieski Anioł) jest najstarszym na świecie certyfikatem środowiskowym, skupionym zwłaszcza na procesie przetwarzania surowców oraz produkcji towarów pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne. Certyfikat ten przyznawany jest w niemalże 100 kategoriach produktów. Od 1978 r. Blue Angel stanowi standard dla produktów i usług przyjaznych dla środowiska wyłanianych przez niezależne jury.

Nordic Swan (Nordic Ecolabel) to oficjalne oznakowanie ekologiczne dla produktów pochodzących z krajów skandynawskich. Zostało wprowadzone przez Nordycką Radę Ministrów w 1989 roku. Certyfikat koncentruje się przede wszystkim na procesie przetwarzania surowców i produkcji końcowego towaru pod kątem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Pochodzenie drewna do produkcji papieru musi być udokumentowane, w procesie produkcji nie mogą być stosowane szkodliwe związku chemiczne, a zużycie energii i emisji CO2 musi być ograniczone.

ISO 14001 - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna - Zarządzanie Środowiskowe (ISO) to system funkcjonujący od 1996 roku, w którym aspekty środowiskowe są uwzględniane we wszystkich zadaniach i decyzjach dotyczących działalności firmy. Norma ustanawia standardy gromadzenia i oceny kwestii istotnych dla środowiska oraz zawiera procedury unikania zanieczyszczenia środowiska. 

Green Range – odnosi się do zrównoważonych rozwiązań papierniczych, stworzona została przez firmę Mondi. Wszystkie bezołowiowe marki papierów Mondi stanowią część Green Range. Są produkowane z drewna certyfikowanego FSC lub PEFC z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, produkowanych z makulatury lub wytwarzane całkowicie bezchlorowo (TCF).

Poznaj naszą pozostałą ofertę: