Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje cele i zasady zbierania, wykorzystywania, zachowania i ochrony przez nas Państwa informacji osobowych.

 

  1. Kim jesteśmy

Igepa Polska Spółka z o.o. z siedzibą: Aleja Pokoju 18B, 312-564 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr  KRS 0000047581, NIP 678-10-12-170, REGON: 350846071.

Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Możecie się Państwo skontaktować w kwestii danych osobowych pisząc na adres lub dzwoniąc pod numer: +48 12 639 24 08.

 

  1. Jak zbieramy informacje

 Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej www.igepa.pl automatycznie zbierane są informacje o Państwa adresie IP, rodzaju przeglądarki, rodzaju systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez pliki cookies. Nasz serwis nie zbiera automatycznie żadnych innych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies ujęliśmy niżej w naszej Polityce Cookies.

Dane zbierane poprzez formularze na stronie www

Na naszej stronie www.igepa.pl zawarte są formularze umożliwiające kontakt z naszą firmą. Zbierają one następujące dane: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej przez Państwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, miasto.

Dane zbierane przy rejestracji do Portalu Klienta oraz Systemu elektronicznego składania zleceń na usługi cięcia tworzyw sztucznych - I-RYS

Aby umożliwić klientom samodzielne dokonywanie zamówień na rozkrój płyt z tworzyw sztucznych posiadamy elektroniczny system umożliwiający to. Do systemu wchodzi się poprzez stronę www.igepa.pl. Korzystanie z systemu wymaga rejestracji. Przy rejestracji zbieramy dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, e-mail, NIP (opcjonalnie). Szczegółowe zasady korzystania z tego systemu zawiera Regulamin elektronicznego składania zleceń na usługi cięcia tworzyw sztucznych - I-RYS, dostępny na stronie http://www.irys.igepa.com.pl/pl/content/show/rules.

Dane zbierane w kontaktach biznesowych

W bezpośrednich kontaktach z Państwem, związanych z naszymi relacjami biznesowymi,  zbieramy następujące kategorie danych: imię i nazwisko, reprezentowaną przez Państwa firmę, dane kontaktowe, adres firmy, dane rejestrowe firmy, numery telefonów, adresy e-mailowe. Umożliwiają one kontakt z Państwem i świadczenie naszych usług.

Dane zbierane w procesie rekrutacji

Dane Państwa zbieramy również w momencie ubiegania się o stanowisko w naszej firmie i po przesłaniu do nas CV.

Dane zbierane przy zapisie na organizowane przez nas warsztaty i szkolenia

W tym przypadku zbieramy dane potrzebne do zapisania Państwa na dane szkolenie czy warsztat, tzn. imię i nazwisko, reprezentowana firma, telefon i adres e-mail.

 

  1. Sposób wykorzystania przez nas Państwa danych

Państwa dane wykorzystujemy w następujących celach:

- dostarczenie zamówionych przez Państwa produktów i usług,

- komunikacja z Państwem,

- zarządzanie naszymi relacjami z Państwem (np. obsługa klienta i działania wspierające),

- wykonanie umowy, bez względu na jej postać czy formę,

- przesyłanie informacji marketingowych o nowych produktach, promocjach, ofertach specjalnych itp.,

- w przypadku danych z CV - przeprowadzenie procesu rekrutacji,

- wynikających z naszych obowiązków prawnych.

 

  1. Dzielenie się Państwa danymi

Możemy się dzielić Państwa danymi z:

- naszymi dostawcami i podwykonawcami, którzy wspierają nas w dostarczaniu Państwu naszych produktów i świadczeniu usług,

- osobami trzecimi realizującymi dla nas funkcje biznesowe (kierowcy, kurierzy itp.),

- odpowiednimi władzami i organami, gdy wynika to z przepisów prawa,

- organami rządowymi w przypadku obowiązkowej sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa,

- spółką–matką naszej grupy kapitałowej, tzn. z Igepą group, w celach marketingowych: wysyłanie mailingów z informacjami o akcjach, promocjach, konkursach itp. dotyczących oferowanych przez Igepa Polska produktów.

 

  1. Marketing

Okresowo możemy wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w sprawie szczegółów dotyczących naszych produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.

 

  1. Państwa dane i Państwa prawa

W zakresie danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas danych i do uzyskania dostępu do Państwa danych,

- prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, np. w celach marketingu bezpośredniego,

- w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania,

- oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

 

  1. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

 Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Podejmiemy wszelkie starania w celu ochrony Państwa danych.

 

  1. Pliki cookies i analityka internetowa

 a. Nasz serwis internetowy (www.igepa.pl) nie zbiera w sposób automatyczny informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Igepa Polska Sp. z o.o.

d. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- wyświetlania przez Google AdWords specjalnych reklam tym osobom, które odwiedziły Serwis internetowy;

- automatyzacji procesów marketingowych takich jak analiza ruchu na stronie, automatyczna wysyłka e-maili reklamowych tp;   

e. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

f. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

g. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

h. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

i. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

j. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

k. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies pomagając w zanalizowaniu sposobu korzystania przez użytkowników ze stron internetowych. Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu przez Państwa ze stron internetowych będą przekazywane do Google. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny Państwa korzystania ze stron internetowych, opracowania raportów o aktywności sieciowej dla operatorów sieci i świadczenia innych usług związanych z aktywnością sieciową i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku gdy osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

Poznaj naszą ofertę: