Kartony i tektury

Kartony i tektury do różnych technik druku oraz zastosowań graficznych i opakowaniowych. Różnorodność surowca użytego do produkcji (celuloza, ścier drzewny, makulatura), zróżnicowanie grubości, sztywności, wykończenia rewersu oraz stopnia białości pozwalają na optymalne dobranie materiału do danego profilu produkcji.

Oferujemy kartony z czystej bielonej celulozy typu SBS, jak też z celulozy niebielonej typu kraft oraz kartony typu GC1 do zastosowań graficznych i produkcji luksusowych opakowań. Proponujemy kartony dedykowane do opakowań typu GC2, WLC oraz linery do kaszerowania. Ofertę dopełnia wielowarstwowa tektura introligatorska stosowana przy twardej oprawie, w opakowaniach typu rigid box, puzzlach, przekładkach itp.