WSPIERAMY UN GLOBAL COMPACT

Igepa Polska przystąpiła do United Nation Gobal Compact (UNGC) - największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes.

W ten sposób akcentujemy, jak ważne jest dla nas prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z uwzględnieniem Dziesięciu Zasad UN Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Odnoszą się one w szczególności do czterech obszarów:  

- prawa człowieka

- warunki pracy

- ochrona środowiska naturalnego

- przeciwdziałanie korupcji.

Inicjatywa UN Global Compact została powołana w 2000 roku przez Kofiego Annana, Sekretarza Generalnego ONZ. Obecnie skupia ponad 24 000 członków z całego świata. Kluczowa dla realizacji celów UN Global Compact jest współpraca z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami, w ramach której prowadzi szereg działań, stając się katalizatorem globalnych zmian w obszarze zrównoważonego biznesu.

Kierując się zasadami UN Global Compact w naszych działaniach, Igepa Polska realizuje cele na rzecz ludzi i środowiska, podkreśla swoją wiarygodność i transparentność, tworzy grunt pod długoterminową strategię i rozwój.

Pełne informacje o UN Global Compact:

https://unglobalcompact.org/

https://ungc.org.pl/

Poznaj naszą ofertę: